Cennik

Cennik usług Dodatkowych:


1. Usługa serwisowa w lokalu Abonenta (każda rozpoczętą godz.pracy) - 50zł
2. Wysłanie faktury pocztą - 3,50zł
3. Przeniesienie praw i obowiazków wynikających z umowy - Cesja - 50zł
4. Konfiguracja routera na żądanie klienta - 50zł
5. Nieuzasadnione wezwanie serwisu - 50zł